algemene voorwaarden en geschillen 2017-07-12T14:21:56+00:00

Dat lossen we samen op

Maggy’s smile staat voor kwaliteit in zorg en in voorwaarden. Om dit te waarborgen zijn algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Via Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg heeft u recht op klachten- en geschillen bemiddeling.  Ik ben er van overtuigd dat wij verschillen van inzicht samen kunnen oplossen.

Alle betalingen verlopen via banknummer triodosbank NL66 TRIO 0390 5035 84 t.n.v M.F.G. Geurts te Eindhoven.