algemene voorwaarden

  • individuele en gezinsbegeleiding wordt achteraf per factuur in rekening gebracht. U ontvangt deze via de mail.
  • kosten voor deelname aan een rouwgroep of familieopstellingen worden met een factuur in rekening gebracht en dienen vooraf te worden betaald. Deelbetaling is mogelijk in overleg.
  • alle tarieven zijn inclusief BTW.
  • bij individuele begeleiding bij u thuis worden reiskosten ad € 0,25 per kilometer in rekening gebracht.
  • afspraak die tot 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt niet in rekening gebracht.

betalingsvoorwaarden

betalingstermijn

Facturen dienen binnen 14 dagen betaald te worden. Een factuur voor deelname aan een rouwgroep of familieopstelling dient bovendien altijd voor de eerste bijeenkomst van de rouwgroep betaald te zijn.

herinnering en aanmaning

Indien een factuur niet binnen 14 dagen betaald is, ontvangt u een herinnering met het verzoek alsnog binnen zeven dagen te betalen.

Blijft betaling dan nog uit dan volgt een aanmaning met herhaald verzoek om binnen zeven dagen te betalen en wordt € 15 administratiekosten in rekening gebracht.

incasso

Blijft betaling dan nog steeds achterwege wordt een incassoprocedure opgestart. Dit betekent dat niet alleen extra administratiekosten moeten worden betaald, maar ook alle kosten die uit deze procedure voortvloeien.

overigen

triodosbank NL66 TRIO 0390 5035 84

KvK 62453602

registratienummer SPHBO 94211-94682