Waar kinderen geen woorden hebben

Gezinsopstelling

Ziekte, overlijden en echtscheiding hebben een grote impact op alle leden van een gezin. Iedereen gaat op een eigen manier met de situatie om. Jonge kinderen hebben niet zoveel woorden en reageren met gedrag. Daar vertellen zij hun verhaal mee. Pubers hebben weer een andere manier. Ze kunnen bang, bezorgd of juist veel van huis zijn. Kun je aflezen aan hun gedrag hoe zij zich in werkelijkheid voelen? Of is daar meer voor nodig?

Een ding hebben alle kinderen gelijk. Ze willen het verdriet van hun ouder(s) overnemen en voor hen zorgen.
Wil jij weten wat er in jouw gezin speelt? Dan is deze workshop voor jou.
Deze korte gezinsopstelling kan laten zien hoe kinderen de huidige situatie werkelijk beleven.
Je krijgt inzicht in de volgende vragen:

  • hoe beleeft je kind de huidige situatie
  • wat heeft het nodig? Ook de allerkleinste
  • wat willen zij bijdragen, geven
  • hoe houd je of herstel je de balans binnen je gezin

De inzichten die je krijgt geven ook oplossingsrichtingen aan. Ze laten zien wat er nodig is op dit moment en in de huidige situatie. Jij kan dan woorden geven aan datgene wat je kinderen je niet kunnen vertellen.

Eva is 3 jaar. Haar vader is een paar maanden geleden overleden. Haar moeder is bezorgd, omdat Eva na het overlijden erg lastig is geworden. Ze schreeuwt en huilt veel, gooit met haar speelgoed en maakt van eten een gevecht. Volgens moeder mist ze haar vader. Moeder vraagt of er rouwbegeleiding voor kleintjes bestaat. Ik spreek met moeder af en we doen een gezinsopstelling. Al snel blijkt dat Eva niet gericht is op het verlies van haar vader, maar op het aanwezig zijn van haar moeder. Haar moeder is nog diep in rouw en verlangt om bij haar partner te zijn in de dood. En dat voelt Eva aan. Eva werkt heel hard met haar ‘lastige gedrag’ om haar moeder hier in het heden te houden. Daar help ik je bij.

Aanmelden en kosten